Produkty

Produkty uszczelniające – Nowe Technologie
(Dachy, Tarasy, Balkony)

MEMBRANA MS BRIK -CEN R 38- polimer

Membrana izolacyjna, jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera izocyjanatów i siliconów. Polimer Nowej Generacji Silanów. Tixotropowy, z podłożem wiąże w sposób trwały (nie spływa). Stosowany zarówno do powierzchni poziomych jak i pionowych. Posiada właściwości wiązania z wilgotnym podłożem w zakresie określonych temperatur. Łatwa aplikacja, doskonała plastyczność oraz przyczepność do materiałów stosowanych w budownictwie, krótki czas schnięcia. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów. Doskonała odporność na chemikalia, brak skurczu, bez zapachu, dobra odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Temperatura stosowania od + 5 ° C do + 40 ° C. Odporny -40 ° C do + 90 ° C. Może być stosowany na podłożach wilgotnych.

Zastosowanie:

Wysoce elastyczną membranę izolacyjną stosuje się:

Hydroizolacja tarasów, dachów, pokładów wodoodpornych, rynien.
Pęknięcia wodoodporne w dachach i ścianach.
Hydroizolacyjne do szczelin na zewnątrz i wewnątrz.
Wewnętrzne i zewnętrzne ściany piwnic hydroizolacji.
Uszczelnianie zakopanych struktur.
Doskonałe podłoże i przyczepność do materiałów takich jak beton, cegła, metal, szkło, ceramikę, kleje podpłytkowe, drewno i sklejki pokrytej metalem, takie jak aluminium, stal, cynk i miedź.
Opakowanie: 1kg, 5kg, 25kg


IMPERLATEX PU- poliuretan

Płynna, bezszwowa powłoka hydroizolacyjna.
Wodoszczelna, elastyczna, wysoce wytrzymała Membrana izolacyjna oparta na jednoskładnikowym czystym elastomerze poliuretanowym. Może być stosowana na dowolnej powierzchni, tworząc stałą i elastyczną powłokę o doskonałej przyczepności, odporną na warunki atmosferyczne.
Całkowicie wodoszczelna i odporna na stały kontakt z wodą. Doskonała odporność na hydrolizę, ozon, UV i promieniowanie słoneczne. Odporna na mikroorganizmy, gwarantuje stabilność nawet przy ciągłym kontakcie z wodą/wilgocią, wodą morską, ściekami, itp. Wodoszczelna, ale jednocześnie pozwala na dyfuzję pary wodnej, w przeciwieństwie do innych materiałów, takich jak materiały polimerowe, butyle, EPDM czy PVC, zmniejszając ryzyko gromadzenia się wilgoci na powierzchni. Odporna na działanie słonej wody, alkaliów, ropy naftowej, oleju, niezbyt mocnych kwasów, kwaśnych deszczy, itp. Bardzo wytrzymała na pękanie, ze względu na wysoką sprężystość powłoki. Wykazuje doskonałą przyczepność do wszystkich typów powierzchni. Niezwykle odporna na uderzenia i ścieranie. Utrzymuje swoją elastyczność w temp. od -50° C do +90° C. Ochrona przeciw pęknięciom. Wydajność: 1-2 kg (warstwa 0,8 -1,5 mm) na m2. Nie może być stosowana na podłożach wilgotnych.

Zastosowanie:
Wysoce elastyczną membranę izolacyjną stosuje się:
Hydroizolacja tarasów, dachów, pokładów wodoodpornych, rynien.
Pęknięcia wodoodporne w dachach i ścianach.
Hydroizolacyjne do szczelin na zewnątrz i wewnątrz.
Wewnętrzne i zewnętrzne ściany piwnic hydroizolacji.
Uszczelnianie zakopanych struktur.
Doskonałe podłoże i przyczepność do materiałów takich jak beton, cegła, metal, szkło, ceramikę, kleje podpłytkowe, drewno i sklejki pokrytej metalem, takie jak aluminium, stal, cynk i miedź.

Opakowanie: 6kg i 25kg


 

IMPERLATEX CAUCHO -elastinor

Elastyczna- kauczukowa powłoka uszczelniająca na bazie polimerów akrylowych/styrenowych w postaci wodnej emulsji z włóknami szklanymi oznaczająca się bardzo dobrą elastycznością, przyczepnością i wodoszczelnością. Przeznaczona do uszczelnień tarasów, balkonów, pokryć dachowych wykonanych z różnych materiałów (dachówek, cegieł, zapraw, betonu, eternitu, pianki poliuretanowej, aluminium, drewna, bitumu, cynku, powłok asfaltowych) oraz ochrony pomieszczeń sanitarnych.
Doskonała do wyrównywania pęknięć. Świetna wytrzymałość na warunki zewnętrzne w tym na UV. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Produkt na bazie wody, nietoksyczny i niepalny. Dostępny w wielu kolorach.
Wydajność od 1-2 kg/m2 w zależności od przeznaczenia i rodzaju podłoża.
Nie może być stosowana na podłożach wilgotnych

Zastosowanie:
Membranę izolacyjną stosuje się:
Hydroizolacja tarasów, dachów, pokładów wodoodpornych, .
Pęknięcia wodoodporne w dachach i ścianach.
Hydroizolacyjne do szczelin na zewnątrz i wewnątrz.
Wewnętrzne i zewnętrzne ściany piwnic hydroizolacji.
Doskonałe podłoże i przyczepność do materiałów takich jak beton, cegła, metal, szkło, ceramikę, kleje podpłytkowe, drewno i sklejki pokrytej metalem, takie jak aluminium, stal, cynk i miedź.

Opakowanie: 6kg i 25kg

 


 

KLEJ /USZCZELNIACZ BRIK-CEN MS-291 FLEX

Trwale elastyczny, jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie MS Polimerów nowej generacji, odporny na promieniowanie UV oraz wpływy warunków atmosferycznych.

Utwardzanie do postaci trwałego elastomeru następuje pod wpływem wilgoci z otoczenia.
Nie zawiera silikonów, rozpuszczalników, izocyjanatów.
Produkt może być nakładany na powierzchnie wilgotne oraz zanurzone w wodzie.

Brik-Cen MS-291 Flex jest uniwersalną masą do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie przylegających uszczelnień. Specjalnie rekomendowany do materiałów szeroko stosowanych w budownictwie jak i przemyśle motoryzacyjnym: metale, stal, aluminium, drewno, ceramika, szkło, tworzywa sztuczne (z wyjątkiem polietylenu i teflonu).

 

W przypadku powierzchni o obniżonej przyczepności zaleca się stosowanie podkładu: Brik-Cen S-1652 dla powierzchni gładkich oraz Brik-Cen S-2939 dla powierzchni porowatych Brik-Cen MS-291 Flex można malować w stanie niezwiązanym (podczas czasu przylepności). Zalecane jest odczekanie czasu tworzenia się skóry, ok.40-50 min od momentu nałożenia uszczelniacza. Zaleca się nałożenie warstwy farby o wystarczającej grubości, aby pokryta po-wierzchnia była dobrze wypoziomowana.
Można używać malowania proszkowego oraz piecowego, nie powoduje ich zanieczyszczenia.
Zaleca się używanie farb o odpowiedniej elastyczności. Lakierowana bądź malowana po-wierzchnia może być narażona na pęknięcia wynikające z niższej elastyczności farby niż masy Brik-Cen MS-291 Flex. Zalecane jest przeprowadzenie testów zgodności.
Produkt jest odporny na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, oddziaływanie promieni UV i ozonu.


Fundamenty, zaprawy specjalne

NQ Remider DRY Aplica – IMPERCEM

Zaprawa murarska składająca się z cementu, kruszyw, polimerów hydroizolacyjnych i specjalnych dodatków. Do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Odporna na ciśnienie jak i ciśnienie zwrotne /przeciwciśnienie)
Uszczelnianie konstrukcji takich jak: baseny, tarasy, piwnice, szyby windowe, sadzawki, mury oporowe. Ochrona budynków przed wilgocią (fundamentów, murów, tarasów, balkonów, rynien betonowych…)
POWIERZCHNIE:
Betony, bloki prefabrykatów betonowych, tynki ciężkie i bogate w cement. Powierzchnia musi być wytrzymała, całkowicie utwardzona i wolna od kurzu, farby, oleju, itp.
Opakowanie: 25kg
Wydajność: 1kg/m2

 

 

 

 

 

 


AQUA STOP -Obturador Vias de Aqua

Błyskawicznie wiążący cement hydrauliczny, natychmiastowo uszczelniający przecieki wody. Zatrzymuje wycieki nawet pod ciśnieniem w elementach z betonu (zaprawy) w podłogach i ścianach. Produkt nie wymaga dodatkowej ochrony, ponieważ nie ulega utlenianiu. Wydajność: 1 kg wypełnia 620ml

 

 

 


 

Aplica PROMPT – Anclanor

Bezskurczowa, szybkowiążąca zaprawa charakteryzująca się wysokimi właściwościami
mechanicznymi. Przeznaczona przede wszystkim do wypełnień w trudnych miejscach i do precyzyjnych zakotwień. Produkt gotowy do użycia po zmieszaniu z wodą, charakteryzuje się dużą plastycznością. Nie zawiera siarki ani domieszek metali.

 

 

 

 

 


Aplica Cosmetics – cement kosmetyczny

Zaprawa w kolorze betonu przeznaczona do wykończenia i naprawy prefabrykatów betonowych, konstrukcji betonowych, filarów, powierzchni betonowych po rozformowaniu, uszczelniania porów i dziur w betonach i zaprawach. Produkt daje wykończenie bardzo gładkie do grubości 5 mm, jest wolny od chlorków, bezskurczowy, odporny na karbonatyzacje, tixotropowy, do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego, poziomego i pionowego. Posiada znak CE w klasie R2 wg UNE-EN1504-3. Wydajność: ok. 1,4 kg/m2 / mm grubości.

 


 

 

Żywice specjalne, kamienne dekoracje

NEOCEM NQ ? RESINOR
OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.L. titular de Registro de Empresa
5003 según la norma de gestión UNE-EN ISO 9001:2008
Żywica tworząca warstwę sczepną pomiędzy rozmaitymi materiałami a świeżym betonem lub
zaprawą. Tworzy powłokę przezroczystą, przyczepną, o dużej elastyczności i odporną na
wodę. NEOCEM NQ jest produktem zbadanym przez hiszpański Instytutu Budownictwa im.
Eduardo Torroja, który nadał mu Certyfikat Aprobaty Technicznej (DIT n? 18.301). Dokument
ten zawiera przychylną ocenę techniczną produktu i potwierdzenie, że nadaje się do prac, do
jakich został zaprojektowany.
NEOCEM NQ przeznaczony jest do:

? łączenia starego betonu z nowym, zapraw z gipsem oraz betonów z powierzchniami
czystymi i trwałymi, włącznie z powierzchniami o słabej przyczepności (gładkimi lub
półgładkimi).
? łączenia ścian działowych ze słupami, zapewniając zwiększenie przyczepności i
uniknięcie tworzenia się szczelin na warstwach sczepnych.
? tynków i obrzutek, w celu uniknięcia obsunięć i pęknięć.
? używany także do nawierzchni, przy których wymagana jest dodatkowa warstwa
betonu (nadlewki).
NEOCEM NQ
? może być stosowany na wilgotne podłoża bez uszczerbku dla swoich właściwości
przyczepnych.
? zapewnia właściwą przyczepność podłoża (zaprawa, beton, ceramika, włóknocement,
rozprężony polistyren, żelazo, stal, szkło itp.) do nowego materiału, który ma być nałożony
na to podłoże (zaprawa, beton), pozwalając zaoszczędzić na kosztach robocizny przy
przygotowaniu podłoża.
? jego właściwości przyczepne utrzymując się przez 24 godziny od chwili nałożenia.
? jest to produkt elastyczny, na który w nieznacznym stopniu wpływają zmiany
temperatury, tworzy powłokę nawet w temperaturze 0? C.
? wykazuje dużą odporność na rozciąganie i przecinanie.
? produkt obojętny, nieszkodliwy i niepalny.
? może być stosowany zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.
? niezwykła odporność na wodę i doskonała szczelność.


CUREQUIM STONE

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.L. titular de Registro de Empresa 5003 según la norma de gestión UNE-EN ISO 9001:2008

CUREQUIM STONE to utwardzająca mieszanka żywic na bazie rozpuszczalnika do nawierzchni betonowych. Produkt o właściwościach ochronno ? wzmacniających, posiadający zdolność penetracji w głąb podłoża mineralnego oraz struktury betonowej. Chroni przed wilgocią, wodą oraz zanieczyszczeniami. Jednocześnie utrwala, uszczelnia i wiąże struktury betonowe wzmacniając je.
Wzmocnienie wgłębne jest zależne od porowatości powierzchni betonowej.
CUREQUIM STONE jest bezbarwny i łatwy do zastosowania. Posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

CUREQUIM STONE przeznaczony jest do utwardzenia, wzmocnienia i ochrony nawierzchni betonowych, betonów porowatych (w tym prefabrykatów oraz zrębków betonowych) oraz zagęszczania i utwardzania żwiru i małych kamieni, dróg, chodników, ogrodów itp.

CUREQUIM STONE:
– utwardza i uszczelnia nawierzchnie betonowe
– nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni,
– zapobiega nasiąkaniu powierzchni wodą
– zwiększa odporność powierzchni na wilgoć i zabrudzenia
– zapobiega osypywaniu się luźno związanych powierzchni
– daje efekt wilgotnej powierzchni


LINKER STONE

ŻYWICA do zagęszczania i spajania kruszywa naturalnego, żwiru i małych kamieni na drogach, w otoczeniu drzew, obszarów dekoracyjnych, chodników, ogrodów itp. na bazie żywic epoksydowych. Bardzo mocne wiązanie. Nie blokuje przenikania płynów do ziemi. Produkt jest bezbarwny i łatwy do zastosowania. Posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE DEKORACYJNE: Kamienne chodniki LINKER STONE to technologia, która zachwyca naturalnym pięknem i jakością. Nawierzchnie są wodoprzepuszczalne, mrozoodporne, nienasiąkliwe, odporne na ścieranie, sól, substancje tłuste, wytrzymałe oraz antypoślizgowe. System łączenia naturalnego kruszywa z żywicami daje nieskończoną ilość możliwości tworzenia klasycznych I niestandardowych wzorów oraz zapewnia estetyczny wygląd I wytrzymałość. Nawierzchnia LINKER STONE jest nawierzchnią wodoprzepuszczalną typu lekkiego. To idealne rozwiązanie dla ścieżek ogrodowych, alejek parkowych, dróg rowerowych, podjazdów, parkingów. Zawsze aktywnie i na bieżąco przepuszcza wodę oraz powietrze, co zapobiega powstawaniu kałuż. Na podjazdach, chodnikach, opaskach wokół domu eliminuje zastoiny wodne, niebezpieczeństwo oblodzenia w okresie zimowym, przebarwienia, wykwity i inne defekty występujące przy tradycyjnych nawierzchniach.


Produkty specjalne, środki czyszczące

Limfa /LimfaP

Silny środek czyszczycy na bazie kwasu. Służy do usuwania osadów cementowych, wykwitów, mchów, rdzy, tłuszczy z powierzchni betonowych i cegieł. Limfa jest również zalecana do czyszczenia ceramiki, ptytki kamionkowej lub emaliowanej oraz granitu. Także obszarów wokół latarni i koszy na śmieci. Dodatkowo LimfaP usuwa resztki klejów i zapraw, służy do czyszczenia elewacji i podłóg rustykalnych, kamienia naturalnego.


Hidrosol ? Wydajność: 5-10 m2/L

Środek hydrofobizujący , głębokiej penetracji, formujący barierę
uszczelniającą z zastosowaniem do wszystkich materiałów budowlanych
typu; kamień naturalny, terakota, beton, gips itd.
Produkt uszczelnia powierzchnie przed wodą deszczową jednocześnie
pozwalając na oddychanie i parowanie powierzchni. Produkt szybkoschnący
na każdej powierzchni neutralnej lub alkalicznej. Zabezpiecza materiały
przed plamami wilgoci, zielonymi wykwitami, przed przedwczesnym zużyciem w następstwie kwaśnych deszczy i procesów zamarzania i rozmarzania.


Eliminador de Verdín

Środek do usuwania zielonych wykwitów z powierzchni betonowych, kamienia
naturalnego, płytek jak również do usuwania ciemnych plam ze spoin
silikonowych. Nadaje się do stosowania przy podobnych zabrudzeniach na elewacjach. Nie
stosować na powierzchnie aluminiowe i metalowe jak również na powierzchnie malowane. Do stosowania na zewnątrz.
Limpiador de Verdin
Środek do czyszczenia ciemnych zabrudzeń i zielonych wykwitów bezzapachowy i
bez zawartości chloru z możliwością zastosowania wewnątrz budynków jak
również na wszystkie powierzchnie zmywalne.


Stopgres Antyposlizg

Produkt do powierzchni z marmuru i kamieni wapiennych. Reaguje z węglanem danej powierzchni tworząc miliony punktów zaczepienia. Jest wchłaniany przez nawierzchnię tworzyć trwałą ochron? antypoślizgowy. Nadaje si? do szklanych krystalicznych i lekko porowatych (chropowatych, matowych) powierzchni z marmuru i kamieni wapienia.


Graffi Prot – antigraffiti

Środek zabezpieczający powierzchnie przed śladami pozostawionymi przez farby aerozolowe, długopisy, mazaki, tusze. Nie zmienia wyglqdu powierzchni po aplikacji, nie zawiera rozpuszczalników, jest odporny na UV.
GAFFI PROT umożliwia usuwanie graffiti jedynie za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem lub produktów do usuwania graffiti REMIDER, jest produktem jednoskładnikowym i można stosować na wszystkie materiały budowlane takie jak: beton, cegła, zaprawa, marmur, granit, kamie? naturalny. Służy do ochrony budynków, pomników i tasad.
? Wydajność: 0,1-1 L/m2


Curequim PA
Zywica zabezpieczajqca do chodników z wyrobów betonowych, prefabrykatów, kostki brukowej, nadaje powierzchni trwatosc, wi^kszq wytrzymatosc, odpornosc na chemlkalla I UV. Produkt bezbarwny
? Wydajnosc: 8-10m2/L


Decapint Total
Środek przeznaczony do usuwania graffiti, tuszu, mazaków, resztek
asfaltowych jak również lakierów i farb z powierzchni lekko porowatych.
Można używać produktu na powierzchnie metalowe, drewniane, ceramiczne, do kamienia naturalnego jak również do usuwania graffiti na pojazdach.
Można nakładać za pomocą spryskiwacza


Decapint Cleaner
Środek do usuwania farb, lakierów w żelu. Służy do usuwania lakierów, farb
akrylowych, celulozowych, chlorokauczukowych i ogólnego wykończenia.
Nadaje się do stosowania na elewacje, powierzchnie metalowe i drewniane.


Protector Stone
Środek zabezpieczający powierzchnie porowate przed kapilarnym wchłanianiem wody, oleju, tłuszczy, soli, produktów spożywczych itp. Nie zmlenla powierzchni, ani koloru, nie zółknie, nie tworzy filmu. Jest przeznaczony do stosowania wewnętrznego I zewnętrznego na powierzchnie pionowe i poziome. Produkt można stosować do marmuru, granitu, kamienia naturalnego, betonu, materiałów ceramicznych itp..
? Wydajność: 5-15 m2/L